top of page

Madde 1 - Taraflar

 

İşbu TurcoAI Platformu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”), bir tarafta aşağıda bilgileri sunulu Turcoai Teknoloji Ticaret Limited Şirketi (“turcoAI”) ile diğer tarafta, www.turcoai.com ve app.turcoai.com alan adlı web sitesinde bilgileri bulunan ve/veya işbu Sözleşme kapsamında belirtilen hizmetleri turcoAI’den temin etmek üzere işbu Sözleşmeyi onaylamış gerçek veya tüzel kişi kullanıcı (“Kullanıcı”) arasında akdedilmiştir.

İşbu Sözleşmede, turcoAI ve Kullanıcı ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılabilecektir.

 

TurcoAI Bilgileri

Ticaret Unvanı:      Turcoai Teknoloji Ticaret Limited Şirketi        

Merkez Adresi:      Maslak Mah. Taşyoncası Sok. 1453 Ağaoğlu T4A Blok K:-9 D:117
Sarıyer/İSTANBUL

Ticaret Sicil No:      İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü, 453927

Mersis No:       0869104842200001

E-posta adresi:      destek@turcoai.com 

KEP adresi:    turcoai@hs01.kep.tr

 

Madde 2 - Tanımlar :(bu alanı tamamen düzenlememiz gerekiyor)

 1. Turcoai: Turcoai Teknoloji Ticaret Limited Şirketi ,  Maslak Mah. Taşyoncası Sok. 1453 Ağaoğlu T4A Blok K:-9 D:117 Sarıyer/İSTANBUL

 2. Site: Turcoai’nin hizmet sunduğu web sitesi(www.turcoai.com) ve turcoai’a ait iOS ve android uygulamaları

 3. Kullanıcı: Site'ye üye olan ve Site'de sunulan Hizmetlerden, işbu Kullanıcı Sözleşmesin'de belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişi

 4. Alıcı: Site'de sunulan Hizmetleri kullanmak suretiyle, Satıcı tarafından satışa arz edilen mal ve/veya hizmetleri satın alan Kullanıcı

 5. Satıcı: Site'de sunulan Hizmetleri kullanmak suretiyle, hukuken mülkiyetini haiz bulunduğu ve mülkiyet üzerinde tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisine sahip olduğu mal ve/veya hizmetleri, diğer Kullanıcılara yönelik olarak satışa arz eden Kullanıcı

 6. Site: www.turcoai.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi

 7. İş bu Sözleşmede aşağıda belirtilen kelimeler ilk harfleri büyük olarak kullanıldığında işbu Madde 2’de kendilerine verilen anlamları ifade edeceklerdir.

 8. Alıcı: Kullanıcının, Platform aracılığı ile Yapay Zeka Sitesinde oluşturduğu içerik veya hizmetleri satın alan gerçek veya tüzel kişiler

 9. Web Sitesi: Platform aracılığıyla, Kullanıcının ürün veya hizmetlerini listeleme ve satışa çıkarma gibi işlemlerin yapılabilmesi için web servisi desteği veren tüm elektronik ticaret internet siteleri

 10. Hizmet Ücretleri: Kullanıcının, Platformu ve Hizmetleri kullanması karşılığı turcoAI’nin hak kazanacağı ve ayrıntıları işbu Sözleşmenin Madde 5 hükmünde düzenlenen ücretleri

 11. Hizmetler: Platform ile bağlantılı olarak turcoAI Kullanıcıya işbu Sözleşmeye tabi olarak sunduğu abonelik, hizmet alma, uygulama oluşturma ve benzeri hizmetleri içeren Sözleşmenin EK-1’inde yer alan hizmet paketleri ve Turcoai tarafından gelecekte eklenebilecek hizmetler

 12. Kullanıcı: Turcoa ile işbu Sözleşmeyi akdederek, Platforma üye olan ticari veya mesleki amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişi,  

 13. Kullanıcı Paneli: Kullanıcı tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile giriş sağlanan Platform üzerinde veya Platform aracılığıyla gönderme, saklama, yaratma, sergileme, gönderi olarak oluşturma, düzeltme, karşıya yükleme (upload) işlemlerinin yapılabildiği, Kullanıcıya özel sayfaların yer aldığı panel

 14. Üyelik: Kullanıcının, işbu Sözleşmede yer alan Hizmetlerden yararlanabilmesi için Platforma kaydettiği ve burada belirtilenlerle sınırlı olmayacak şekilde Ad, Soyad, Firma Adı, Eposta Adresi, Telefon Numarası, Şifre, Vergi Bilgileri ve T.C. Kimlik Numara bilgilerini girerek Turcoai’ye kayıt başvurusunu iletmesi

 15. Platform: Mülkiyeti Turcoai'ya ait olan ve Turcoai’nin işbu Sözleşme kapsamında belirlenen Hizmetlerini sunmakta olduğu turcoai.com ve app.turcoai.com alan adına sahip internet sitesi ve uygulama

 

Madde 3 - Sözleşmenin Konusu

 1. İşbu Sözleşme, Kullanıcının Platforma erişimi ve Platformu kullanımı ve Hizmetlerden faydalanması ile ilgili Tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler

Madde 4 - Platform ve Hizmetler (bu alanında tamamen düzenlenmesi gerekiyor)

 1. İşbu Sözleşme çerçevesinde, turcoAI, Kullanıcıya, Platform üzerindeki Kullanıcıya özgülenen Hizmetleri sunar. Hizmetler, Kullanıcının internet üzerinde Platforma erişim sağlayan www.turcoai.com ve app.turcoai.com alan adlı web sitesi veya mobil uygulama üzerinden Kullanıcı adı ve şifresini girmesi ile, Platform üzerinde, Kullanıcıya sunulur.

 2. İşbu Sözleşme kapsamında yer alan abonelik ve hizmetler https://www.turcoai.com linkinde belirtilmekte olup İşbu Hizmetlere ilişkin açıklamalar EK-1’de yer almaktadır.

 3. Kullanıcı, yukarıda belirtilen Hizmetlerin sunulduğu Platformu kullanabilmek için, ilgili turcoai sitesine üye olup bir ücretli abonelik almak zorundadır.

 4. Zaman zaman, Turcoai, Platformu geliştirebilir, iyileştirebilir, tadil edebilir ve yeni hizmetleri Platforma dâhil edebilir, mevcut Hizmetlerin bazılarını Platformdan çıkartabilir. Bu durumda işbu Sözleşme, geliştirilmiş hizmetler için ve Kullanıcının talebi olması halinde Platforma sonradan eklenen hizmetler için de geçerli ve uygulanabilir olacaktır.

 5. Turcoai’nın, Platform üzerinden Hizmetlerin gerçekleştirilebilmesine ilişkin yetkileri, Hizmetlerin muhatabı olan karşı firmanın yani Yapay Zeka Sitesi’nin verdiği yetki ve izinlerle sınırlıdır. Platforma entegre edilen Yapay Zeka Sitesinin kendi bünyesinde izin vermediği işlemler Platform üzerinde gerçekleştirilemez ve Turcoai’nıın bundan dolayı herhangi bir sorumluluğu doğmaz. Kullanıcının gerçekleştirmek istediği aksiyonlara ilişkin taleplerini, ilgili Yapay Zeka Sitesine yöneltmesi gerekmektedir.

Madde 5 - Hizmet Ücretleri ve Diğer Mali Hususlar

 1. Kullanıcı, işbu Sözleşmede belirtilen edimlerini tam ve gereği gibi yerine getirmesi koşuluna bağlı olarak Hizmetlerden faydalanabilecek ve turcoAI, Platform üzerinden sunduğu Hizmetler karşılığında Hizmet Ücretlerine hak kazanacaktır.

 2. Kullanıcı, https://www.turcoai.com/fiyat linkinde yer alan hizmet abonelilkerinden seçerek, turcoAI’den talep ettiği Hizmetleri ve karşılığında ifa edeceği Hizmet Ücretlerini belirlemiş olur. TurcoAI, hizmet bedellerini dilediği zaman https://www.turcoai.com/fiyatlar linkinde yayınlamak koşuluyla değiştirebilir. Üyeliği aktif durumunda olan Kullanıcılar, seçtikleri paketlerin süresi dolana kadar işbu değişikliklerden etkilenmez.  Kullanıcının yeni paket alması ya da mevcut paketlerini yenilemesi durumunda güncel hizmet bedelleri geçerli olur.

 3. Kullanıcının, seçtiği Hizmet doğrultusunda aylık veya yıllık olarak ödemekle yükümlü olduğu Hizmet Ücretlerini, kredi kartı ile veyahut havale yolu ile ödeme imkânı bulunmaktadır. Şüpheye mahal vermemek adına belirtmek gerekir ki, turcoAI, Kullanıcıların ödeme gerçekleştirdikleri kredi kartlarına ilişkin olarak herhangi bir şekilde kart saklama işlemi veya otomatik yenileme vb. işlemlerini gerçekleştirmemektedir. Kullanıcının seçtiği Hizmetlerin süresi dolduğunda, Kullanıcı Paneli otomatik olarak deaktif olmakta beraber, Kullanıcı talepte bulunduğu takdirde yeniden Hizmetlerden faydalanabilmektedir.

Madde 6 - turcoAI’nin Hakları ve Yükümlülükleri

 1. Kullanıcı, sınırlayıcı olmamakla birlikte aşağıdaki hususlarda turcoAI’’yi peşinen yetkilendirilmiş, bunlara izin vermiş olacak ve sayılacaktır:

 - turcoAI, yürürlükteki mevzuat uyarınca ve hukuken yetkili makamların talebi halinde, Platform üzerindekiler dahil olmak üzere Kullanıcının bilgilerini söz konusu makamlarla paylaşabilecektir.

 - Kapasite sınırları veya başkaca teknik sınırlar nedeniyle ya da Platform sunucularının güvenliği veya bütünlüğü açısından gerekli olduğunda veya Platformun düzgün veya geliştirilmiş işleyişini temin eden onarım önlemlerini yürütmek için, turcoAI, Platformun tamamının veya bazı alanlarının veya özelliklerinin kullanıma amadeliğini kısıtlayabilir.

 - turcoAI, Platformun kesintisiz ve sürekli erişilebilirliğini ve kullanıma amadeliğini taahhüt etmemektedir. Kullanıcının sürekli ve kesintisiz internet bağlantısını, radyo frekanslarının iletimini ve işlenmesini etkileyen herhangi bir hadise, turcoAI üzerinde herhangi bir sorumluluğa neden olmayacaktır.  

 

 1. turcoAI; Yapay Zeka Platformun kullanımıyla ya da kullanılmamasıyla kaynaklanan kâr kaybını, veri kaybını, peştemaliye kaybını, itibar kaybını, hizmet duraksamasını, bilgisayar zararını veya sistem arızasını veya ikame ürün ya da hizmet masrafını da içeren ve meydana gelmesinde turcoAI’nin ağır kusurunun olmadığı manevi, maddi veya dolaylı zararlardan Kullanıcıya ve/veya üçüncü kişilere karşı sorumlu değildir. 

 2. Kullanıcı, Platform kapsamında kayıtların ve süreçlerin ilgili mevzuata uygun olmasından, Kullanıcı’nın ilgili mevzuatta öngörülen yükümlülükleri yerine getirmesinden, üçüncü taraf kişi ve kurumların oluşturulan kayıtlar ve Platform’un kullanımı ile ilişkili her türlü iddia ve taleplerinden münhasıran sorumlu olup bu kapsamda turcoAI’ye herhangi bir iddia veya talep yöneltemeyecektir. TurcoAI, işbu sözleşme kapsamında ticari elverişlilik, belli bir amaca veya kullanıma uygunluk veya ihlalin söz konusu olmamasına ilişkin olarak açık veya zımni herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır.

 3. TurcoAI’nin sözleşmesel olmayan hükümler kapsamında hukuken sorumlu olduğu durumlarda; böylesi bir sorumluluk hayatın olağan akışında öngörülebilir ölçüde meydana gelebilecek zararlar ile sınırlı olacaktır. TurcoAI’nin herhangi ek bir sorumluluğu yoktur ve işbu Sözleşme altındaki hiçbir ifade Turcoai aleyhine bir ceza koşulu olarak anlaşılmayacaktır.  

 4. TurcoAI, Platformun tam ve gereği gibi çalışabilmesi ve güvenlik sebebiyle gerekli gördüğü her türlü önlemi alma ve değişiklik yapma hakkında sahiptir. İşbu amaçla turcoAI, sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman ve hiçbir bildirimde bulunmadan değiştirebilir; Kullanıcıların sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri Kullanıcılar da dâhil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilir veya silebilir. TurcoAI hem güvenlik hem de ilgili mevzuatın gerektirdiği zorunluluklar gereği, Platform üzerinden gerçekleştirilen mesajlaşma da dâhil olmak üzere iletişim trafiğini her zaman izleyebilir, kontrol edebilir ve saklayabilir.

 5. TurcoAI, Platformda yaşanan ve Kullanıcı kaynaklı olmayan aksaklıkları en geç 24-48 saat içerisinde gidermeye çalışacak veya ilgili Yapay Zeka sitesi veya diğer alterantif yapy zeka sitesine yönlendirecektir. TurcoAI’nin ilgili sorunları çözmek için elinden gelen çabayı göstermesine rağmen, sorun çözülememişse, doğan zararlardan turcoAI sadece kusuru oranında sorumlu olacaktır.

 6. TurcoAI, Hizmetleri geçici olarak durdurma, askıya alma ya da işbu Sözleşmenin feshiyle iptal etme hakkına her zaman sahip olacaktır. Bu durumlar turcoAI tarafından, Kullanıcının, Kullanıcı Panelinde kayıtlı olan e-posta ile Kullanıcıya bildirilecektir.

 7. TurcoAI, Platform üzerinde sunulacak olan Hizmetleri, kampanya detaylarını, süreleri, ek imkânları ve teknik özellikleri önceden haber vermeksizin değiştirilebilecektir. Değişiklikler yayınlanma tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

 8. TurcoAI, Kullanıcının satın aldığı paket bilgilerini veri tabanında saklamakla ve gerek görüldüğünde bu bilgiyi Kullanıcı ile paylaşmakla sorumludur.

 9. TurcoAI, önceden haber vermeksizin Platform’da değişiklikler yapma, Platform’un yeni sürüm, yayın, genişletilmiş biçimlerini vb. çıkarma hakkına sahiptir.

Madde 7 - Kullanıcının Hakları ve Yükümlülükleri

 1. TurcoAI, Kullanıcıya, (i) Kullanıcının yalnızca ticari ve/veya mesleki amaçlı olan kullanımı için, Platform üzerinde veya aracılığıyla ulaşılabilen herhangi bir içeriğe erişmesi ve görüntülemesi ve (ii) Platform içeriğine Kullanıcının cihazlarından erişmesi ve Platformu kullanması için, münhasır olmayan, sınırlı, devredilemez ve geri alınabilir bir kullanım hakkı tanımaktadır.

 2. Kullanıcı, Sözleşme kapsamında ticari ve mesleki amaçlarla hareket ettiğini ve işlemlerde bulunduğunu, işlemlerinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un, bu kanunun alt mevzuatının veya sair tüketici mevzuatı kapsamına girmeyeceğini, aksi takdirde turcoAI’nin bundan dolayı herhangi bir kayıp veya zarara uğraması halinde turcoAI’yi ilk talebi üzerine derhal ve nakden tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder.

 3. Kullanıcı, "Kullanıcı" sıfatını kazanabilmek için, öncelikle Platform nezdinde turcoAI tarafından talep edilen bilgileri eksiksiz olarak doldurmalıdır. Kullanıcı, işbu Sözleşme şartlarını kabul ederek üyeliğini tamamladığında, Platforma girdiği e-posta adresine turcoAI tarafından gönderilen doğrulama e-postasını onaylaması akabinde üyeliği aktif olur ve Kullanıcı sıfatını kazanır. TurcoAI’nin Kullanıcının başvurusunu sebep göstermeksizin reddetme ve/veya ek bilgi veya belge talep etme hakkı her zaman saklıdır. Başvuru sırasında Kullanıcı tarafından gerçeğe uygun olmayan yanlış bilgiler verilmesi nedeniyle doğabilecek tüm zararlardan bizzat Kullanıcı sorumlu olacaktır.

 4. Kullanıcı, ilanlarının Yapay Zeka Sitesinde yayınlanmasını sağlayacak gerekli Kaynak Dosyaları kendisinin temin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kaynak Dosyaların içeriğinden ve Kullanıcının Kaynak Dosyaları kullanarak Kullanıcı Panelinde yapacağı her türlü işlemden Kullanıcı sorumludur.

 5. Kullanıcı, Platformu kullanarak Yapay Zeka Sitelerinde yayınladığı ilanlara yönelik her türlü görsel, yazılı ve sair bilgi/içeriklerin gerçekliğinden, güvenliğinden, doğruluğundan ve hukuka ve/veya ahlaka uygunluğundan bizzat sorumlu olduğunu; turcoAI’nin bu hususlarda herhangi bir sorumluluğu olmadığını, bu bilgi/içerikler sebebiyle turcoAI’nin uğrayacağı zararlardan ve zarar gören üçüncü kişilere turcoAI tarafından yapılmış olan ödemelerden gayrikabili rücu olarak turcoAI’ye karşı sorumlu olduğunu peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. TurcoAI, Kullanıcının faaliyetlerinin işbu Sözleşme koşullarına ve Platformda beyan edilen kural ve şartlara uymaması, ahlâka aykırı olması, mevzuata aykırılık teşkil etmesi, hukuki, teknik ve özellikle bilgi güvenliği anlamında risk oluşturduğunun tespit edilmesi, üçüncü kişilerin şahsi ve ticari haklarına halel getirici mahiyette olması sebebiyle, Kullanıcıya herhangi bir ön ihtarda bulunmadan ilgili ilanların yayınını geçici veya sürekli olarak durdurabilir, üyeliği askıya alabilir veya üyeliğe son verebilir. Kullanıcı böyle bir durumda turcoAI’den herhangi bir ücret ve sair tazminat talep etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde hükmüne aykırılık halinde, turcoAI’nin herhangi bir sebep belirtmeksizin veya ihtarda bulunmaksızın Sözleşmeyi istediği zaman tazminatsız olarak tek taraflı feshetme hakkı ve bundan kaynaklı tazminat hakkı saklıdır.

 6. Kullanıcı, Platform aracılığıyla Yapay Zeka Sitesinde taklit/sahte, izin gerektiren ve/veya izni olmayan ürün teşhir etmeyecek ve satmayacaktır. Ayrıca Kullanıcı, ürün listelemesi yaptığı Yapay Zeka Sitesindeki yasaklı içeriği sürekli olarak takip etmek ve bu listede yer alan ürünlerin teşhirini ve satışını yapmamakla yükümlüdür. Kullanıcının bu listelerde yer alan ürünlerin teşhirini veya satışını yapması halinde, bu fiillerin hukuka ve/veya ahlaka aykırılığından dolayı turcoAI’ye yöneltilebilecek talepler veya 3. kişilerin telif ve marka ihlallerinden kaynaklanabilecek taleplerin tek muhatabı Kullanıcı olacaktır. Kullanıcı, bu madde hükmüne aykırı fiilleri sebebiyle turcoAI’nin uğrayacağı zararlardan ve zarar gören üçüncü kişilere turcoAI tarafından yapılmış olan ödemelerden gayrikabili rücu olarak turcoAI’ye karşı sorumlu olmayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcının işbu madde hükmüne aykırı fiilleri halinde turcoAI’nin Sözleşmeyi herhangi bir tazminat ödeme sorumluluğu olmaksızın haklı nedenle fesih hakkı ve bundan kaynaklı tazminat hakları saklıdır.

 7. Kullanıcı, Platforma üye olduğu esnada bir kullanıcı adı ve şifre oluşturacak; Kullanıcı Paneline erişmek ve diğer bazı işlemleri gerçekleştirebilmek için bu bilgileri kullanacaktır. Kullanıcının ve alt kullanıcıların şifre ve kullanıcı adının güvenliği ve gizliliği tamamen Kullanıcının sorumluluğundadır. Kullanıcı, kendi profili veya alt kullanıcı profili üzerinden giriş yapılarak gerçekleştirilen işlemlerin yetkisiz işlem olduğundan kaynaklı olarak geçersizliğini ileri sürme hakkından peşinen feragat etmiştir. Bu tür işlemlerde dahi, her türlü sorumluluk Kullanıcının kendisine ait olacaktır. Kullanıcının veya alt kullanıcının şifresi kullanılarak Turcoai Yapay Zeka Sitesinde Turcoai aleyhine veya zararına işlem yapılması halinde; Kullanıcı, bu fiillerden doğan zararlardan ve zarar gören üçüncü kişilere Turcoai  tarafından yapılmış olan ödemelerden gayrikabili rücu olarak Turcoai’ye karşı sorumlu olmayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 8. Kullanıcının, turcoAI tarafından herhangi bir sebeple üyeliğinin askıya alınması veya üyelikten çıkarılarak bir daha Yapay Zeka Platforma alınmamak üzere kara listeye alınması halinde Kullanıcı, başka bir kullanıcı hesabıyla Platforma üye olamaz. Kullanıcının bu madde hükmüne aykırı olarak üye olması ve durumun tespiti halinde Kullanıcı üyelikten yeniden çıkartılacak ve söz konusu olabilecek her türlü zararın tazmininden sorumlu olacaktır.

 9. Kullanıcı, Platform üzerinden yönlendirilen diğer web sitelerindeki, e-ticaret veya yapay zeka sitelerindeki veya uygulamalardaki hiçbir işlem, veri, bilgi, içerik ve görsel üzerinde ayrıca söz konusu diğer web siteleri, yapay zeka siteleri veya uygulamalar aracılığıyla satışa sunulan ürün ve hizmetler hakkında turcoAI’nin herhangi bir kontrolü ve bilgisi olmadığını, bu bilgi, işlem ve mal ve hizmet satışlarının gerçekliği, orijinalliği, güvenliği ve doğruluğu konusunda turcoAI’nin herhangi bir taahhüdü ve sorumluluğu olmadığını, söz konusu işlemleri gerçekleştirdiği bilgisayarında gerekli bilgi güvenliği önlemlerini aldığını, söz konusu işlem ve içeriklerden ve bunlar sebebiyle ortaya çıkabilecek zararlardan dolayı turcoAI’nin sorumluluğu bulunmadığını kabul ve beyan eder.

 10. Kullanıcı, Platforma erişim bilgilerinin gizliliği ve güvenliğini sağlayacak ve bunları üçüncü kişiler ile paylaşmayacaktır. Kullanıcının, hesap kayıt, giriş, kullanıcı adı, şifre veya benzer hesap bilgilerinin kaybolduğu, başka ellere geçtiği, çalındığı ya da başka bir şekilde ifşa edildiği şüphesini duymaları veya hesaplarının gerçekte veya şüphe dâhilinde izinsiz olarak kullanıldığı durumlarda, bundan derhal Turcoai ’yu bilgilendirecektir. Kullanıcının bunu turcoAI’ye bildirmemesi gibi ihmali herhangi bir davranışında; izinsiz erişimden veya kullanım ile hesap üzerinde gerçekleştirilen tüm faaliyetlerden sorumlu olacak ve bunlardan turcoAI’yi ari tutacaktır.

 11. Kullanıcıların, kendi ürünleri bakımından havale ile veya kapıda ödeme ile sipariş aldığı durumlarda, turcoAI bu siparişleri özel olarak belirtip Kullanıcıya bu siparişlere ilişkin ödemelerin kontrol edilmesi gerektiğini belirtecektir. Kullanıcıların ödeme aldıkları tüm işlemlerden sorumluluk Kullanıcının kendisine aittir.

 12. Kullanıcı, Platformu hukuka ve ahlaka aykırı olarak; bozma, değiştirme veya ters mühendislik yapma amacıyla; veya diğer bir şekilde kullanılma amaçları dışında kullanarak; virüs veya Platformun kendisine, veri tabanına, Platform üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici herhangi başka bir teknoloji yayılmasına sebep verecek bir şekilde kullanmayacaktır. Kullanıcı, Platforma kendisinin sağlayacağı tüm bilgi, materyal ve sair içeriğin sisteme zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisansız ürün, truva atı ve benzeri içermemesi için gerekli koruyucu yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri aldığını, Platforma robot veya otomatik giriş yöntemleriyle girmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

 13. Kullanıcı ayrıca, Platform tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerinde makul olmayan veya orantısız derecede büyük yüklemeler yaratacak ya da teknik işleyişe zarar verecek faaliyetlerde bulunmayacak, turcoAI’nin önceden yazılı izni alınmaksızın Platform üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) ve veri taraması (data crawling) gibi "screen scraping" yazılımları veya sistemleri kullanmayacak ve bu şekilde Platformda yer alan herhangi bir içeriğin tamamını veya bir kısmını izinsiz kopyalamayacak, yayınlamayacak veya kullanmayacaktır.

 14. Kullanıcı, Üyelik için vermiş olduğu bilgilerde meydana gelebilecek her türlü değişikliği, değişikliğin meydana gelmesinden itibaren en geç 15 gün içinde, turcoAI’ye bildirmekle yükümlüdür. Bu bildirimin yapılmaması sebebiyle turcoAI’nin herhangi bir zarara uğraması halinde, turcoAI’nin Kullanıcıdan her türlü zararını talep hakkı saklıdır.

Madde 8 - Fikri Mülkiyet

 1. Platform üzerindeki fikri mülkiyet hakları, turcoAI’nin mülkiyetinde olup, Platformda kullanılan turcoAI’ye ait tüm fikri mülkiyet hakkı unsurları; tescilden sorumlu veya tescille yetkilendirilmiş herhangi bir makam tarafından, sicil veya kayıt tutuma, tescil etme, koruma veya takip amaçlı olarak Türkiye dışında veya Türkiye’de özellikle Türk Patent ve Marka Kurumu veya Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Telif Hakları Genel Müdürlüğü’nce tescil edilmiş olup olmamalarından bağımsız olarak turcoAI’ye aittir.  

 2. Kullanıcı, turcoAI’nin önceden yazılı rızasını almaksızın, Platformun içeriğinin bütününü veya bir kısmını kullanmayacak, kopyalamayacak, uyarlamayacak, tadil etmeyecek, işleme eserlerini yaratmayacak, dağıtmayacak, lisansını vermeyecek, satmayacak, devretmeyecek, kamuya açık bir şekilde sergilemeyecek, göstermeyecek, kamuya açık bir şekilde icra etmeyecek, yayınlamayacak, iletmeyecek veya başka bir şekilde bunlardan faydalanmayacaktır.  İşbu Sözleşmede açıkça tanınan kullanım hakları haricinde; başka herhangi bir lisans ya da hak, zımni olarak ve yahut başka bir şekilde Kullanıcıya verilmemektedir.  

 3. Kullanıcı, Platform aracılığıyla Yapay Zeka  Sitesine iletmiş olduğu her türlü ilan, içerik ve görsel üzerinde her daim hak sahibi olmaya devam edecektir. Ancak Kullanıcı, Yapay Zeka Platformda yer alan Kullanıcı Panelini kullanarak düzenlediği ilan şablonlarını harici olarak başka internet sitelerinde ticari amaç karşısında satamaz. Bu durum gerçekleştiğinde Turcoai’nın sözleşmeyi tek taraflı feshetme hakkı saklıdır. 

Madde 9 - Gizlilik ve Kişisel Veriler

 1. Kullanıcının ve Kullanıcının Yapay Zeka Platforma erişim için yetkili kıldığı gerçek kişilerin, işbu Sözleşmenin ifası sırasında Platform hakkında edindiği her türlü ticari, finansal, patent ve know-how, bilgi, buluş, iş, metot, telif hakkı/eser, marka, müşteri bilgileri ve sair tüm bilgiler işbu Sözleşme süresince ve sonrasında süresiz olarak “Gizli Bilgi” olarak kabul edilecektir.

 2. Kullanıcı, Gizli Bilgi niteliğindeki bilgilerin gizliliğini sağlayacak ve Gizli Bilginin turcoAI’nin önceden yazılı onayının alınması veya söz konusu açıklamanın kanunlar veya bir mahkeme emri tarafından gerekli kılınması halleri haricinde, herhangi bir üçüncü tarafa açıklamayacaktır.

 3. Kullanıcı, işbu maddeye, Platforma erişim için yetkili kıldığı gerçek kişilerin de uymasını sağlayacak, bu uyumdan turcoAI’ye karşı sorumlu olacaktır.

 4. TurcoAI, Platform üzerinde, Kullanıcının Hizmetlerden faydalanması sırasında ve sonucunda oluşan kişisel verileri ve ticari bilgileri güvenli bir ortamda saklamakla yükümlüdür. TurcoAI, işbu bilgileri Hizmetlerin tam ve gereği gibi işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, istatistiki değerlendirmelerin yapılması, kendisinin ve iş ortaklarının faaliyetlerinin, uygulamalarının reklamı, pazarlanması, ilanı ve sair amaçlarla kullanabileceği gibi işbu belirtilen sebeplerle sınırlı olmamak kaydıyla Kullanıcı bilgilerini üçüncü kişilere açıklayabilecektir.  

 5. TurcoAI, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili ikincil mevzuat uyarınca kişisel veri işleme ilke ve şartlarına uygun olarak kişisel veri işleme, Kullanıcıyı bilgilendirme ve gerektiği takdirde Kullanıcıdan açık rızasını alma da dâhil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere KVKK kapsamında öngörülen her türlü yükümlülüğü eksiksiz olarak yerine getirmekte olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 6. Madde 10 - Mücbir Sebep Hali

 7. Tarafların bu Sözleşmede öngörülen yükümlülüklerinden herhangi birinin ifası, ilgili Tarafın kontrolünde olmayan ve makul olarak öngörülemeyecek bir sebepten dolayı ve ilgili Tarafın herhangi bir kusur ya da ihmali olmaksızın imkansız hale gelir veya aşırı derecede zorlaşırsa (“Mücbir Sebep Hali”), ilgili Taraf Mücbir Sebep Hali devam ettiği müddetçe söz konusu Mücbir Sebep Hali’ne tabi olan yükümlülüklerini yerine getirmemekten veya geç yerine getirmekten dolayı sorumlu olmayacaktır. Sel, yangın, deprem ve salgın hastalıklar gibi doğal afetler, resmi olarak ilan edilmiş olsun veya olmasın savaş, iç savaş, sıkıyönetim, ambargo, boykot, yağma, isyan, halk ayaklanması, terör eylemleri ve kanunsuz gösteriler gibi toplumsal olaylar, kanuni olsun ya da olmasın grev, iş yavaşlatma, işyeri işgali ve benzeri işçi hareketleri ve Taraflardan herhangi birinin yetersizliğinden, basiretli bir tacirin sahip olması gereken dikkat ve özen seviyesine sahip olmamasından veya kusurlu veya hukuka aykırı bir fiilinden kaynaklanmamak kaydıyla herhangi bir resmi makamın yasama ve idari işlemleri, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, Mücbir Sebep Haline örnek teşkil eder. 

 8. Mücbir Sebep Hali altında olan Taraf Mücbir Sebep Halini (i) mücbir sebep olayını, (ii) olayın neden kendi kontrolünde olmadığı veya neden makul olarak öngörülemeyecek olduğu, ve (iii) olayın neden ediminin ifasını imkansız hale getirdiği veya aşırı ölçüde güçleştirdiği hususlarıyla birlikte en kısa zamanda diğer Tarafa yazılı olarak bildirecek ve mümkün olan en kısa zamanda, ancak söz konusu Mücbir Sebep Halinin vukuundan itibaren en geç 15 (on beş) gün içinde yetkili bir kişi ya da kurum tarafından verilen söz konusu mücbir sebep olayını tevsik edici bir belgeyi diğer Tarafa ulaştıracaktır. Mücbir Sebep Hali sırasında Tarafların Mücbir Sebep Haline tabi yükümlülükleri askıya alınmış sayılacak; Mücbir Sebep Halinin sona ermesinden sonra Sözleşme bütün hak ve yükümlülükleriyle tekrar yürürlükte olacak ve Tarafları bağlayacaktır.

 9. ​Madde 11 - Sözleşmenin Tadili

 10. TurcoAI, işbu Sözleşmeyi, tadil edilmiş versiyonu yayınlayarak ve “TURCOAİ PLATFORMU KULLANICI SÖZLEŞMESİ” başlığının hemen altında ve Sözleşme metninin üzerinde tadilin yapıldığı tarihi belirterek herhangi bir zamanda tadil edebilir.  

 11. Sözleşmenin tadil edilmesi/güncellenmesi durumunda, turcoAI, Kullanıcıya, Kullanıcının, Kullanıcı Panelinde yer alan e-posta adresine e-posta göndermek yoluyla değişikliğin geçerli olacağı tarihten en az 30 (otuz) gün önce bildirir. Kullanıcı, e-postayı aldığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içinde Sözleşmenin tadil edilmiş halini kabul etmediğini Turcoai’nın işbu Sözleşme’nin Madde 1.2 hükümde belirtilen e-posta adresine e-posta göndermek yoluyla bildirmez ise, Sözleşme tadil edilmiş haliyle Taraflar arasında geçerli olmaya başlar.

 12. Kullanıcının, e-postayı aldığı tarihten itibaren 1 (bir) ay içerisinde Sözleşmenin tadil edilmiş halini kabul etmediğini bildirmesi durumunda Sözleşme güncelleme önceki versiyonuyla aksi takdirde ise güncelleme sonrası versiyonuyla geçerli olmaya devam eder.

 13. Madde 12 - Sözleşmenin Süresi ve Feshi

 14. Kullanıcının Platforma kayıt işleminin tamamlanması ile birlikte seçeceği Hizmetlere ilişkin paket süresi boyunca aktif olacak Kullanıcı Paneli kullanıma açılır. Seçilen paketteki hizmet süresi sonlanıncaya dek üyelik aktif olarak kullanılabilir. Bu süre sonunda Kullanıcı, üyeliğini yeni paket seçerek yenilemediği veya başka bir pakete geçiş yapmadığı takdirde üyeliği pasif konuma alınır. Mevcut üyelik yenilendikçe, yeni paket satın alındıkça ve işbu Sözleşme şartlarına uyulduğu sürece üyelik aktif biçimde devam eder. Ücretsiz üyeliklerde Kullanıcının 30 gün boyunca Platforma giriş yapmaması durumunda Turcoai, Kullanıcının üyeliğini pasif duruma alma hakkını saklı tutar.

 15. İşbu Sözleşme, herhangi bir Tarafça diğer Tarafa öngörülen feshin geçerli olacağı andan en az 14 (on dört) gün önce Madde 1 (Taraflar) hükmünde belirtilen e-posta adreslerine e-posta gönderilmesi suretiyle yazılı ve açık bir fesih bildiriminde bulunmak suretiyle herhangi bir zaman tek taraflı olarak feshedilebilir. Fesih bildirimlerinin e-posta ile gerçekleştirilebileceği yönündeki işbu madde Kullanıcının tacir olduğu hallerde, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi kapsamında bir delil sözleşmesidir.  Şüpheye mahal vermemek adına belirtmek gerekir ki, Kullanıcının, Sözleşme süresi sona ermeden Sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, turcoAI, Hizmet Ücretleri ile ilgili herhangi bir iade yapmayacaktır.

 16. Sözleşme’nin feshi durumunda, feshin geçerli olacağı ana kadar Platform kullanımına dair olan Hizmetler devam eder ve turcoAI’nin Hizmetlerden doğan Hizmet Ücretleri saklıdır.

 17. Kullanıcının Platformu kullanırken gerçekleştirdiği işlemlerin hukuki, teknik ve bilgi güvenliği anlamında risk oluşturduğunun tespiti veya bundan şüphe edilmesi halinde veya herhangi bir suça konu olduğunun tespit/şüphe edilmesi ve benzeri sebepler de dahil olmak üzere, turcoAI, haklı bir sebebe dayanarak, her zaman, herhangi bir tazminat yükümlülüğü altında bulunmaksızın Sözleşmeyi süresiz olarak askıya alabilir veya feshedebilir.

 18. Kullanıcının Sözleşme hükümlerinin bir veya birkaçını hiç ya da gereği gibi yerine getirmemesi halinde, turcoAI, ayrıca mehil tayinine gerek kalmaksızın Sözleşmeyi derhal feshedebilir. İşbu Sözleşmenin işbu madde içerisinde belirtildiği şekilde feshedilmesi halinde Kullanıcı, işbu Sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmemesi ve Sözleşmenin feshi sebebiyle turcoAI’nin uğradığı tüm zararları tazmin edecektir.

 19. Madde 13 - Uygulanacak Hukuk ve Yetki

 20. İşbu Sözleşme Türk hukukuna tabidir.

 21. İşbu Sözleşme ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek her türlü ihtilafın çözümü için Bursa Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 22. Kullanıcı, işbu Sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda turcoAI’nin resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 23. Madde 14 - Bölünebilirlik ve Devir

 24. İşbu Sözleşmenin herhangi bir hükmü hukuksuz, geçersiz veya uygulanamaz addedilirse, bu kısım bu çerçevede Sözleşmenin kısmı sayılmaz ve Sözleşmenin diğer maddelerinin hukukiliğini, geçerliliğini ve uygulanabilirliğini etkilemez ve Sözleşmenin diğer hükümleri yürürlüğünü ve etkisini sürdürür, meğerki işbu hükmün uygulanması tarafların işbu Sözleşmedeki ticari niyetlerini ve amaçlarını ortadan kaldırsın.

 25. İşbu Sözleşme, Taraflar arasında Sözleşmenin konusu ile ilgili anlaşmanın tümünü oluşturmaktadır ve Taraflar arasında aynı konuda yapılmış önceki tüm sözleşmelerin üstündedir.  

 26. Kullanıcı işbu Sözleşmeyi, Hizmetler özelindeki sözleşmeleri, Platform üzerindeki hesabını, bu kapsamdaki hak ve yükümlülüklerini hiçbir surette hiçbir üçüncü tarafa devredemez. TurcoAI, Sözleşmeyi, Hizmetler özelindeki sözleşmeleri, Platform üzerindeki hak sahipliğini, bu kapsamdaki hak ve yükümlülüklerini üçüncü kişilere devredebilir.

 27. Madde 15 - Ek Şartlar 

 28. 1. TurcoAI'yı kullanmak için bir yaş sınırı yoktur, çünkü herhangi bir internet erişimi olan herkes tarafından erişilebilen bir dil modelidir. Bununla birlikte, TurcoAI'yı entegre eden bazı platformlar veya web siteleri, hizmeti kullanmadan önce farkında olmanız gereken kendi yaş sınırlamaları veya hizmet şartlarına sahip olabilirler. 18 yaşın altındaysanız, herhangi bir çevrimiçi hizmeti kullanmadan önce bir ebeveyn veya vasininizle kontrol etmek her zaman iyi bir fikirdir.

 29. 2. TurcoAI, insanların dünyayı anlama şeklini anlayamaz: TurcoAI, koherans ve akıcılık açısından etkileyici bir metin üretebilir, ancak kullandığı kelimelerin anlamını gerçekten anlamaz. Öğrenmiş olduğu desenler ve ilişkiler üzerinden yanıt oluşturmak için büyük bir metin veri kümesinde eğitilmiştir.

 30. 3. TurcoAI, uygunsuz veya saldırgan yanıtlar üretebilir: TurcoAI, kullanıcı tarafından oluşturulan içerik de dahil olmak üzere geniş bir metin yelpazesinde eğitildiği için, uygunsuz veya ayrımcı yanıtlar üretebilir. Bu özellikle, girdisi saldırgan veya ayrımcı bir dil içeriyorsa geçerlidir.

 31. 4. TurcoAI, bazı türdeki soruları yanıtlayamayabilir: TurcoAI, geniş bir konu yelpazesinde metin üretme kabiliyetine sahip olmasına rağmen, belirli türdeki soruları yanıtlayacak gerekli bilgi veya uzmanlığa sahip olmayabilir. Örneğin, TurcoAI'ye karmaşık bir matematik sorusu sorarsanız, doğru bir yanıt sağlayamayabilir.

 32. 5. TurcoAI, tekrarlayıcı veya anlamsız yanıtlar üretebilir: TurcoAI, öğrenmiş olduğu desenler ve ilişkiler üzerinden metin ürettiği için, belirsiz veya anlaşılmaz bir girdi aldığında tekrarlayıcı veya anlamsız yanıtlar üretebilir.

 33. 6.Genel olarak, TurcoAI, geniş bir konu yelpazesinde koherent ve akıcı metin üretebilen etkileyici bir dil modelidir. Ancak, sınırlamalarını akılda tutmak ve mükemmel bir bilgi veya tavsiye kaynağı olarak güvenmekten kaçınmak önemlidir.

 34. 7. TurcoAI'yi kullanarak, hizmet şartlarını kabul etmiş ve sınırlamalarını farkında olmuş olursunuz. Onu metin üretmek için bir araç olarak kullanmak ve mükemmel bir bilgi veya tavsiye kaynağı olarak değil, kendi takdirinizi kullanmak ve gerektiğinde ek bilgi veya tavsiye aramak önemlidir.

 35. Madde 16 - YÜRÜRLÜK

 36. İşbu sözleşmenin onaylanması ile yukarıdaki tüm şart ve koşulları kayıtsız olarak kabul edilmiş olup, 16 (on altı) maddeden ibaret bu Sözleşme, Üye tarafından tamamıyla okunarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiş sayılır.

En son güncellendiği tarih 21.04.2023

TURCOAI PLATFORMU KULLANICI SÖZLEŞMESİ

TurcoAI'nın

Yasal Bir Sözleşme 

Sayfası

Kullanım Sözleşmesi, başta web siteleri olmak üzere bir hizmet sağlayıcı ile hizmetten yararlanmak isteyenler arasında, hizmetten yararlanmak için uyulması gereken şartları ve kullanıcıların bu şartlara uyma taahhütlerini içeren, yasal bir sözleşmedir. Kullanım Sözleşmesi ile ilgili sorularınız varsa bizimle iletişime geçin.

En son güncellendiği tarih 11.04.2023

Sevgili ziyaretçi, lütfen www.turcoai.com web sitemize ziyaret etmeden önce bu kullanım koşulları sözleşmesini dikkatlice okuyun. Siteye erişiminiz tamamen bu sözleşmenin kabulüne ve belirtilen şartlara uymaya bağlıdır. Eğer bu sözleşmedeki herhangi bir koşulu kabul etmiyorsanız, lütfen siteye erişiminizi sonlandırın. Eğer siteye erişiminizi sürdürürsek, işbu sözleşmenin tamamını kabul etmiş olduğunuzun tarafımızca kabul edildiğini lütfen unutmayın.

www.turcoai.com web sitesi Turcoai Teknoloji Ticaret Limited Şirketi tarafından yönetilmektedir ve bundan sonra SİTE olarak anılacaktır. Bu site için Kullanım Koşulları, yayınlandığında yürürlüğe girer. Değişiklik hakkı, tek taraflı olarak SİTE'ye aittir ve yapılan değişiklikler, tüm kullanıcılarımız tarafından baştan kabul edilmiş sayılır.

 

Gizlilik

Gizlilik, kişisel verilerinizin tarafımızca işlenmesinin esaslarını düzenlemek için ayrı bir sayfada mevcuttur. SİTE'yi kullandığınızda, bu verilerin işlenmesinin gizlilik politikasına uygun olarak yapıldığını kabul edersiniz. Turcoai kullanım Sözleşmesini buraya tıklayarakulaşabilirsiniz.

Hizmet Kapsamı

Turcoai Teknoloji Ticaret Limited Şirketi olarak, sunacağımız hizmetlerin kapsamını ve niteliğini, yasalar çerçevesinde belirlemekte tamamen serbest olup; hizmetlere ilişkin yapacağımız değişiklikler, SİTE'de yayınlanmakla yürürlüğe girmiş sayılacaktır.

Telif Hakları

SİTE'de yayınlanan tüm metin, kod, grafikler, logolar, resimler, ses dosyaları ve kullanılan yazılımın sahibi (bundan böyle ve daha sonra "içerik" olarak anılacaktır) Turcoai Teknoloji Ticaret Limited Şirketi olup, tüm hakları saklıdır. Yazılı izin olmaksızın site içeriğinin çoğaltılması veya kopyalanması kesinlikle yasaktır.

Genel Hükümler

 • Kullanıcıların tamamı, SİTE'yi yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla kullanacaklarını ve üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. SİTE dâhilinde yaptıkları işlem ve eylemlerindeki, hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. İşbu iş ve eylemler sebebiyle, üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı SİTE'nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

 • SİTE'de mevcut bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sağlamak için elimizden geleni yapmaktayız. Lakin gösterdiğimiz çabaya rağmen, bu bilgiler, fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir, birtakım farklılıklar olabilir. Bu sebeple, site içerisinde yer alan bilgilerin doğruluğu ve güncelliği ile ilgili tarafımızca, açık veya zımni, herhangi bir garanti verilmemekte, hiçbir taahhütte bulunulmamaktadır.

 • SİTE'de üçüncü şahıslar tarafından işletilen ve içerikleri tarafımızca bilinmeyen diğer web sitelerine, uygulamalara ve platformlara köprüler (hyperlink) bulunabilir. SİTE, işlevsellik yalnızca bu sitelere ulaşımı sağlamakta olup, içerikleri ile ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmemekteyiz.

 • SİTE'yi virüslerden temizlenmiş tutmak konusunda elimizden geleni yapsak da, virüslerin tamamen bulunmadığı garantisini vermemekteyiz. Bu nedenle veri indirirken, virüslere karşı gerekli önlemi almak, kullanıcıların sorumluluğundadır. Virüs vb. kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyallerin sebep olabileceği zararlardan dolayı sorumluluk kabul etmemekteyiz.

 • SİTE'de sunulan hizmetlerde, kusur veya hata olmayacağına ya da kesintisiz hizmet verileceğine dair garanti vermemekteyiz. SİTE'ye ve sitenin hizmetlerine veya herhangi bir bölümüne olan erişiminizi önceden bildirmeksizin herhangi bir zamanda sonlandırabiliriz.

Sorumluluğun Sınırlandırılması

SİTE'nin kullanımından doğan zararlara ilişkin sorumluluğumuz, kast ve ağır ihmal ile sınırlıdır. Sözleşmenin ihlalinden doğan zararlarda, talep edilebilecek toplam tazminat, öngörülebilir hasarlar ile sınırlıdır. Yukarıda bahsedilen sorumluluk sınırlamaları aynı zamanda insan hayatına, bedeni yaralanmaya veya bir kişinin sağlığına gelebilecek zararlar durumunda geçerli değildir. Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, gecikme, ifa etmeme veya temerrütten dolayı, herhangi bir tazminat yükümlülüğümüz doğmayacaktır.

En son güncellendiği tarih 21.04.2023

TURCOAI PLATFORMU KULLANIM KOŞULLARI

20 Mayıs 2023'te turcoai.com'un lansmanını yapmaktan heyecan duyduk. Bu yapay zeka alanında önemli bir dönüm noktasını işaret ediyor. Yenilikçi ve ileri görüşlü bir şirket olarak, keskin YZ çözümlerimizi sergilemekten ve değerli müşterilerimize eşsiz hizmetler sunmaktan heyecan duyuyoruz.

Gelişmelerden haberdar olmak için hemen kaydolun.

Abone olduğunuz için teşekkür ederiz!

Gelişmelerden haberdar olmak için hemen kaydolun.

Abone olduğunuz için teşekkür ederiz!

turcoai.com ödeme

TurcoAI Teknoloji © 2023  Her Hakkı Saklıdır.

TurcoAI Teknoloji © 2023  Her Hakkı Saklıdır.

TurcoAI Kullanım Sözleşmesi ve Koşulları

TurcoAI Kullanım Koşulları

TurcoAI'nın

Yasal Bir Sözleşme 

Sayfası

Kullanım Sözleşmesi, başta web siteleri olmak üzere bir hizmet sağlayıcı ile hizmetten yararlanmak isteyenler arasında, hizmetten yararlanmak için uyulması gereken şartları ve kullanıcıların bu şartlara uyma taahhütlerini içeren, yasal bir sözleşmedir. Kullanım Sözleşmesi ile ilgili sorularınız varsa bizimle iletişime geçin.

bottom of page